Word vyšperkují funkce Editor a Researcher

Microsoft Word propříště pomůže každému nejen se stylistikou, ale i náležitostmi odborných textů – a to sice prostřednictvím nástrojů Editor a Researcher.

Windows 10 logo

Pro Instaluj.cz SEO specialista a copywriter Daniel Beránek:

Word nabídne funkce Researcher a Editor

Microsoft patrně příliš nepotěší učitele češtiny, profesionální korektory a pisálky, kteří píší za jiné. Ti si totiž do budoucna možná vystačí pouze s Wordem. Veškeré formulační a stylistické nedostatky bude vychytávat funkcionalita Editor. A autorům odborných textů nejen v dohledávání citací a zdrojů, ale i v dodržování citačních norem pomůže funkce Researcher. Čím vším budeme oblaženi?

Researcher

Starší generace vysokoškoláků se naštve a mladší zaraduje, přichází totiž nástroj Researcher, který značně usnadní dohledávání zdrojů k citacím. A navíc nabídne i normovou podobu citování a seznamu zdrojů odborných prací. Kirk Koenigsbauer, šéf týmu Office, funkcionalitu představuje: „Researcher je nová služba ve Wordu, která vám pomůže najít a začlenit spolehlivé citace a obsahové prvky odborných prací jen v několika krocích. Přímo v dokumentu Wordu můžeme prohledávat materiály, které se vztahují ke zpracovávanému tématu a vkládat je jediným klikem – přitom se vám rovnou naformátují do normované podoby citací.“

Researcher dle Koenigsbauera k vyhledání „strukturovaných, správných a důvěryhodných informací“ aktuálně využívá databázi Bing Knowledge Graph, kterou by časem měly doplnit osvědčené encyklopedie, databáze vědeckých pracovišť, knihoven i zdravotnických center. Dalším krokem do budoucna bude zpřístupnění funkcionality i pro systémy mobilních zařízení, takže fundovaně ozdrojovaný a správně ocitovaný text vytvoříte i v šalině, na pláži i na párty.

Funkce Researcher nyní není dostupná v češtině – jednak Bing Knowledge Graph nebude příliš spolehlivá na čistě české texty (což ovšem není takový problém, protože většina zdrojů je stejně v angličtině), jednak neobsahuje ani české citační problém. Ale to by taky nemusel být problém, neboť mnoho pracovišť stejně používá citační normy amerických asociací. Doufejme tedy, že bude Researcher v české variantě Wordu uvolněn dřív, než budou zcela podchyceny tyto problémy, aby jeho služeb mohli využívat alespoň ti, kteří danými okolnostmi nejsou ovlivněni.

Editor

Zatímco Researcher pomůže pouze s texty odbornými, Editor by relativně mohl pomoci každému. Představuje další rozvoj funkcionality Pravopis, která nejprve identifikovala pouze zřejmé chyby (překlepy, gramatické chyby), posléze implementovala i obecnější jazykové jevy, jakými jsou v češtině shoda podmětu s přísudkem aj. Editor by tyto základy měl rozvinout až na úroveň elektronického pomocníka – korektora, který nás upozorní na chyby stylistické a navrhne nám stylisticky citlivější formulace toho, co chceme vyjádřit.

Koenigsbauer nás láká přísliby funkce: „Editor vám pomůže s finálními úpravami textu. Poskytne pokročilé korekturní a editorské služby. Pomocí principů strojového učení a přirozeného zpracovávání jazyka – v kombinaci se vstupy našeho týmu lingvistů – vám Editor nabídne alternativy, jak pozvednou úroveň právě napsaného. V počáteční fázi vám pomůže text zjednodušit a učinit plynulým tím, že vyznačí výrazy nejasné a navrhne nahradit výrazy příliš komplikované jednoduššími alternativami – typu ‚většina‘ místo ‚majoritní část‘.“

Tím to ovšem nekončí. S postupem vývoje (rozuměj postupným učením prostřednictvím cloudových služeb):

  • identifikuje hovorové výrazy a nahradí je výrazy spisovnými;
  • zjistí přílišný výskyt (či přílišnou blízkost v textu) stále stejného výrazu;
  • navrhne lepší formulace zamýšleného vyjádření;
  • vysvětlí každou opravenou položku z hlediska odpovídajících pravidel jazyka.

Plně funkční Editor v češtině je hudbou vzdálené budoucnosti, snad se alespoň dočkáme některých jeho méně komplikovaných funkcí.

Zdroje