Obsahové strategie a content marketing

Prodej má svá pravidla. Komunikace má svá pravidla. A upoutávání pozornosti má XXXXX taky svá pravidla.

Byznys a strategie komunikace

Každý byznys se dá překlopit do sekvence kroků – do životního cyklu zákazníka. Ať už ho označkujete termíny psychologie, komunikačních teorií, marketingu či prodeje – získáte terminologii, dle které se budete orientovat při prodeji. A protože netrpíme telepatií, tak také při komunikaci.

Inbound a životní cyklus zákazníka

Zjednodušeně životní cyklus zákazníka podává inbound marketing, později označovaný už jen inbound.

Upoutáváme věci neznalé – návštěvníky. Přivádíme je do styku s informacemi o produktu a rekrutujeme leady/kontakty/jedince projevující zájem dostačující např. na přihlášení se k newsletteru. Pěstujeme vzájemný vztah, vytváříme potenciální zákazníky (= kvalifikované leady). Prodáváme. Stále pečujeme o vztah. A prodáváme znovu a znovu. A optimálně své zákazníky šlechtíme natolik, že sami štěbetají o našem produktu, a tím pádem posilujeme nejúčinnější marketingový/prodejní/komunikační kanál – word of mouth.

Know-how obsahové strategie

Strategický přístup se dá aplikovat na spoustu podob podniků, byznys modelů, plánů a zaměrů. Adekvátně tomu vychází ze mnoha různých know-how, zkušeností a vědomostí, kterými Vás vysoká škola života nevybaví.

Namátkou: umění prodeje, SEO, znalosti produkčních okolností, znalosti konzumérských návyků, copywriting, komunikační teorie, komunikace typu PR, psychologie, sociologie, webdesign, marketing, reklamní systémy, provizní systémy, management, HR – a tak dále až po popsaní všech know-how mezilidských, obchodních a komunikačních praktik.

Co z toho máte Vy?

  • ujasníte si vlastní byznys – jeho linku od záměru po čísla na účtu
  • dáte jasné kontury své komunikaci a prodeji
  • vyděláte více.

A jaké podoby strategické analýzy nabývají?

Strategie zní pragmatikům příliš vágně. Co si tedy představit pod produkty obsahové strategie? Bez nároku na úplnost:

  • Byznys-obsahová analýza webu a identifikace příležitostí ke zlepšení. Váš web nefičí, jak by měl a sami nevíte přesně co zlepšit? Nechte se na něj podívat neunavené oči profesionála online marketingu a prodeje. A jak se vztahuje byznys-obsahová analýza k analýze klíčových slov?
  • Best practices – Věnujete se interně tvorbě obsahu. Máte lidi, zdroje. Nechcete jejich činnost outsourcovat. Ale jejich finální produkt vypadá jako maso koupené u holiče? Nechte si poradit – respektive vypracovat souhrn doporučení, jak má ten který komunikační produkt vypadat. Lze aplikovat na: blog, firemní časopis, facebookový profil a příspěvku, mediální portál, tiskovou zprávu, obchodní dopis aj.
  • Šablony/checklisty – Interně vytváříte velká množství obsahu, ale obsah je nezajímavý pro vyhledávače, nepřitahuje pozornost, negeneruje leady/kontakty kvalifikované pro cílený prodej. Nechte si vytvořit šablony a checklisty, které Vašim zaměstnancům pomohou automatizovaně vytvářet takový obsah, který přivede návštěvnost a povede ke konverzi. Vhodné pro: velké počty podstránek jedné kategorie, produktové stránky e-shopů, jednotlivé články portálů apod.
  • Poradenství –  Potřebujete něco upřesnit, navést tím správným směrem, pomoci definovat cíle, prostředky jejich dosažení? I jakkoliv vágní představy a množiny nesourodých nápadů lze přeměnit v profitabilní byznys. Nenechte se odradit jen tím, že Vám chybí parciální znalosti, jak co funguje – nebo prostě zrovna teď nemáte v hlavě komplexní strategii, jak to udělat!

Ještě nevíte, proč je třeba strategie?

Můžete si prostě koupit text, objednat optimalizaci webu. Ovšem házíte šutrem do tmy. A pokud cíl není dost blízko a Vy nemáte aspoň trochu šajn, kde leží, minete.

Proto je třeba s obsahem pracovat strategicky. Znát zákazníka. Umět ho natipovat i natypovat. Umět mu v pravou chvíli podstrčit ten pravý obsah. A získat ho.

V tomto boji není místo, které by mohlo zůstat opomenuto. A každý nedostatek koncepce se rovná ztrátě zákazníka ve prospěch konkurence.