Psychologie

VZDĚLÁNÍ
KURZY
PRAXE
  • Personální odd. Policie ČR, KŘP JMK, Brno
  • Psychiatrické odd. Fakultní nemocnice Brno
  • Manželská a rodinná poradna Bethesda
  • Pedagogicko psychologická poradna, Šujanovo nám. 1, Brno
ZAMĚŘENÍ
  • komunikace, distrubuce moci, identitní projekt jedince
DIPLOMOVÉ PRÁCE
UŽITEČNÉ KONCEPTY

*ověření pravosti diplomu