Žurnalistika a mediální studia

VZDĚLÁNÍ
  • Mgr. žurnalistiky a mediálních studií, FSS, MU*
ŠKOLNÍ PRAXE
PROFI PRAXE
KURZY
ZAMĚŘENÍ
  • sémiotika; modely komunikace; teorie tvorby, udržování a reprodukce významu
DIPLOMOVÉ PRÁCE
UŽITEČNÉ KONCEPTY

*ověření pravosti diplomu