Technický copywriting

technický copywriting - vybavení laboratoře
Technický copywriting je nepřetržitý proces učení, pečlivého shromažďování informací, jejich třídění, organizování a vyhodnocování. A přitom všem je třeba vytvořit něco, co bude zákazníkovi dávat smysl.

Krista Van Laan, lektorka technického copywritingu

Technické copy: texty pro průmysl a výrobu

Technický copywriting pokrývá texty týkající se průmyslových produktů a výroby. Jeho úkolem je přeložit do lidštiny a prodat obsah, který je ve výchozí formě vysoce přesný, užívá terminologii a nedbá na srozumitelnost – jinými slovy je laikovi zcela nepřístupný. A tím pádem neprodává.

Technické copy typicky balancuje mezi srozumitelností a zachováním expertní pozice klienta. A proto musí jak umět podat odborné termíny, koncepty a postupy, tak je polopaticky vysvětlit.

Co všechno pokryje technický copywriting?

Namátkou:

 • IT a informační systémy,
 • průmysl,
 • konkrétní produkty od pecí přes dopravníkové systémy až po robotizaci pracovišť.

Reference technického copy

Reference najdete v sekci reference copywritingu. Najdete mezi nimi:

 • robotizované systémy
 • průmyslové pece
 • dopravníkové systémy
 • komplexní IT systémy
 • zpracovatele rudy a surovin
 • laboratorní vybavení
 • energetiku
 • výrobce kalkulátorů
 • prodejce pneumatik aj.

Co vyžaduje technický copywriting?

 1. podklady – klíčový prvek pro finální text. Jejich nalezení se dá nechat na copywriterovi, od něhož to bude vyžadovat čas;
 2. čas na zpracování – práce s podklady je mnohem důkladnější než v jiných sférách copywritingu;
 3. komunikace – klient musí být schopen komunikovat, čeho chce dosáhnout a stejně tak schopen vyslechnout od copywritera, co bude finální výsledek vyžadovat.

Technická korektura? Zajišťuje klient

Technická korektura dbá na to, aby finální text byl technický přesný. Aby to bylo zcela – copywriter nezodpovídá za technickou přesnost. Jeho úkol je polidštit a prodat. Technická korektura koriguje jen to, aby se zcela neodchýlil od podstaty věci.

A naopak – není věcí technické korektury zasahovat do stylistiky a argumentace.

A čím technické texty nakopnout?

Optimální je SEO: jak onpage SEO při nahození textu na web, tak off-page SEO, které zajistí textům viditelnost a návštěvnost z vnějšího netu.

Zdroje