Technický copywriting: texty pro IT, průmysl a výrobu

technický copywriting - vybavení laboratoře
Technický copywriting je nepřetržitý proces učení, pečlivého shromažďování informací, jejich třídění, organizování a vyhodnocování. A přitom všem je třeba vytvořit něco, co bude zákazníkovi dávat smysl.

Krista Van Laan, lektorka technického copywritingu

Čemu se věnuje technický copywriter?

Technický copywriter se zabývá texty týkající se průmyslových produktů a výroby. Jeho úkolem je přeložit do lidštiny a prodat obsah, který je ve výchozí formě vysoce přesný, užívá terminologii a nedbá na srozumitelnost – jinými slovy je laikovi zcela nepřístupný. A tím pádem neprodává.

Technický copywriting typicky balancuje mezi srozumitelností a zachováním expertní pozice klienta. A proto musí jak umět podat odborné termíny, koncepty a postupy, tak je polopaticky vysvětlit.

Přínosy technického copywritingu

 • srozumitelná komunikace => prodej sofistikovaných služeb
 • prezentace odbornosti
 • edukace zákazníků (v této sféře zákazník musí pochopit, aby mohl nakoupit)

Co všechno pokryje technický copywriting?

Namátkou:

 • IT a informační systémy,
 • průmysl,
 • konkrétní produkty od pecí přes dopravníkové systémy až po robotizaci pracovišť.

Reference technického copy

Reference najdete v sekci reference copywritingu. Najdete mezi nimi:

 • robotizované systémy
 • průmyslové pece
 • dopravníkové systémy
 • komplexní IT systémy
 • zpracovatele rudy a surovin
 • laboratorní vybavení
 • energetiku
 • výrobce kalkulátorů
 • prodejce pneumatik aj.

Co vyžaduje technický copywriting?

 1. podklady – klíčový prvek pro finální text. Jejich nalezení se dá nechat na copywriterovi, od něhož to bude vyžadovat čas;
 2. čas na zpracování – práce s podklady je mnohem důkladnější než v jiných sférách copywritingu;
 3. komunikace – klient musí být schopen komunikovat, čeho chce dosáhnout a stejně tak schopen vyslechnout od copywritera, co bude finální výsledek vyžadovat.

Technická korektura? Zajišťuje klient

Technická korektura dbá na to, aby finální text byl technický přesný. Aby to bylo zcela jednoznačné: copywriter nezodpovídá za technickou přesnost. Jeho úkol je polidštit a prodat. Technická korektura koriguje jen to, aby se zcela neodchýlil od podstaty věci.

A naopak – není věcí technické korektury zasahovat do stylistiky a argumentace.

A čím technické texty nakopnout?

Optimální je SEO: jak onpage SEO při nahození textu na web, tak off-page SEO, které zajistí textům viditelnost a návštěvnost z vnějšího netu.

Zdroje