FAQ: často kradené otázky

FAQ

Netypické odpovědi na typizované dotazy

Co dělá copywriter?

Copywriter přesvědčuje slovy publikum tak, aby dosáhl záměr zadavatele. Z informací, požadavků na cílové sdělení a znalostí o cílové skupině splácá komunikát, který nepovšimnut věčným strážcem vědomí pronikne do dušiček zákazníků, široké veřejnosti či specifických skupin.

Co je copywriting?

Copywriting je vytváření poselství. Copík musí načrtnout významovou linku, která vede od otázky k odpovědi – od potřeby k řešení – od nabuzeného zájmu k jeho uspokojení.

Obchodní copywriting či prodejní copywriting se soustředí na prodej. Ale tím copy nekončí. Cíleně vytvářeným komuniké mohou být stejně tak:

  • Public Relations snažící se obecný zájem spojit se zájmem konkrétních osob, firem a politických entit;
  • obchodní korespondence včetně vyvíjení tlaku na neplatiče;
  • právní dokumenty záměrně přepsané do naprosté nesrozumitelnosti
  • či naopak převod odborných traktátů do srozumitelné češtiny;
  • interní komunikace firmy;
  • externí komunikace zahrnující Human Relations, komunikaci k obchodním partnerům a institucím aj.

Copywriter prostě napíše cokoliv.

Jak udělit přístup do Google Search Console?

Zdroje