Slovník všeho

Pelmel pojmů všech oblastí

Adriatický region

Oblast kolem Jaderského moře (jinak a dříve Adriatického moře dle přístavu Hatria). Země: Chorvatsko, Řecko, Itálie, Slovinsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá hora a Srbsko. Oblast, trh a socio-kulturní oblast tak označují především ekonomové a kulturální studia.

Binaurální rytmy

Binaurální rytmy představují způsob zvukové stimulace lidského mozku. Ten má být jejich pomocí vyladěn na určitou frekvenci. Cílové frekvence je přitom dosahováno rozdílem mezi zvuky, které se pro každé ucho liší. Pokud jde do jednoho ucha zvuk o nosné frekvenci 200 Hz, pak do druhého se pouští zvuk na odlišné hladině – např. 207,83 Hz. Sluchové centrum by pak mělo cílovou frekvenci vyhodnotit na na 7,83 Hz a na tuto frekvenci vyladit činnost celého mozku.

Optimálního efektu binaurální rytmy dosahují při použití sluchátek. A jako takové spadají do oblasti audiovizuální stimulace (či relaxace).

Brizance

Cloudová bezpečnost

Chystáte-li se zabezpečit data v cloudu, použijte mentální zkratku Grahama Cluleyho:

Pokaždé místo o datech na cloudovém úložišti, datech v cloudu apod. uvažujte o svých datech jako o datech na počítači někoho jiného.

To by vám mělo usnadnit rozhodování o tom, co vše je třeba s příslušnými daty udělat.

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je hybridní televize, tedy spojení televize a internetu. Platforma HbbTV by měla sjednotit, co nejvíc výrobců, aby použití technologií a příjímacích zařízení bylo kompatibilní pro co nejširší publikum. Uživatel potřebuje TV nebo set-top-box s podporou HbbTV a připojení k internetu.

Imerze

Imerze znamená vtažení. Tento pojem se často objevoval v dřevních dobách studií digitálních médií. Hlavně v souvislosti s fenoménem virtuální reality. Také se užívá k popisu efektu PC her na hráče – jeho vtažení do hry. Obdobný terén tomuto vtažení do hry popisuje psychologie pomocí pojmu flow – ten se však vztahuje pouze k psychickému prožitku hráče.

Morfická rezonance

Morfická rezonance je teorie Ruperta Sheldrakea. Jádrem jejího náhledu je elegantní zkratka: Přírodní zákony nejsou přírodní zákony. Jsou to zvyky. Dle Sheldrakea se cokoliv, co se v našem světě stane, stává zárodkem takovéhoto zvyku (přírodního zákonu) a akceleruje vlastní procesy své existence coby zvyku. Sheldrake ve prospěch své hypotézy argumentuje příkladem opakované krystalizace: jakákoliv látka, která byla kdy krystalizována, podruhé krystalizuje rychleji.

Ve prospěch morfické rezonance byly provedeny i mnohé pokusy – mezi nimi např. pokus s osvojením japonské básničky Američany. Zkoumaným osobám byly předloženy formálně shodné japonské básně (co do počtu slov, slok, rýmu). Báseň lidová (či existující již po 60 generací) byla osvojována rychleji než báseň umělá (tedy nová – pro účel experimentu vytvořená).

Palpost

Palpost je palebné postavení. Zahrnuje tři komponenty: zbraň, obranné prvky a perimetr. Z kombinace těchto prvků lze usuzovat na kvalitu palpostu.

Personální leasing

Personální leasing je outsourcing, pronájem pracovníků či dočasná pracovní výpomoc. Jde o službu personálních agentur, které nejen vyhledají potřebné lidi, ale zajistí i veškerou související administrativu. Poskytující firma dále platí své lidi – ovšem inkasuje za ně peníze od firmy, které jsou zaměstnanci zapůjčeni. A personální agentura inkasuje provizi za zprostředkování. Personální leasing je důsledkem ekonomické konjunktury a převisem poptávky nad možnostmi pracovního trhu.

Rezonantní nálada

Coby rezonantní nálada se v psychopatologii označuje porucha nálada na rozhraní nálad pozitivních (a nadnesených) a depresivních (a záporných). Jde o náladu arogantní, nevraživou, se sklonem k agresivitě – jinak řečeno – náladu vesele zlou.

slovenský ARES: obchodný register SR

Slovenský ARES – obchodný register SR – databáze slovenských subjektů

Info typu českého ARES zkuste najít na:

 •  Obchodný register SR
  • hledání musíte rozkliknout zvlášť pod tabulkou s posledními aktualizacemi (viz obr.)
  • uživatelsky je děsivý – ale zase na něm najdete nejvíce relevantních informací
 • Finstat.sk
  • právní, popisné i ekonomické informace
  • zajímavé informace skrývá položka Štatutári – stačí rozkliknout Zobraziť všetky osoby vo firme
   • uvidíte společníky, podíly – a dokonce i Konečné uživatele výhod
   • u Konečných uživatelů výhod se dají Zobraziť súvisiace firmy – a už můžete nacházet jednotlivé linky vztahů

SNAFU

SNAFU je zkratkou anglického Situation Normal All Fucked Up – čili situace normální – všechno je v prdeli. Jde o hlášku z anglofonního armádního prostředí, která vyjadřuje běžný pocit záklaďáka (vojáka základní vojenské povinnosti) z vojenského prostředí jako takového: všechno je naprosto v prdeli, což je ovšem na vojně situace normální.

Bohužel se nejedná o charakteristiku pouze vojenského prostředí, ale o vlastnost infekčně se šířící celým sociálním systémem. Ať už se podíváme na otázky ekologie, politiky, či občanské společnosti vůbec, dá se o stále více věcech říct, že jsou totálně v prdeli, což je ale k celkovému stavu společnosti situace zcela normální. Princip SNAFU je mj. popsán v Illuminátské trilogii (SHEA, WILSON).