#ikdybyfotra: Google My Business prediktivní, hyperkorektní a tajemný

SEO a optimalizace vyhledávačů pro weby vůbec vyžaduje otevřenou a zvídavou mysl. Aby jeden porozuměl oněm zmateným algoritmům snažícím se preferovat výsledky, musí si všimnou ledasčeho. Kupříkladu když vám GMB odmítne srandistický hashtag #ikdybyfotra, prostě musíte zafárat proč?

Google My Business: odmítnutý příspěvek

Google My Business hyperkorektní?

GMB se z nějakého důvodu znelíbil hashtag #ikdybyfotra. Je to sice blbůstka, ale řeknete si: proč? Že by byl fotr sprosté slovo? Že by Google predikoval frázi Sranda musí být, i kdyby fotra věšeli? A že by byl tak hyperkorektní, že by do éteru nepustil ani kapku projevu lidové slovesnosti? To nezbývá než otestovat:

Google My Business: příspěvky odmítnuté a schválené

Co se Googlu nelíbí?

  • #ikdybyfotra
  • ikdybyfotra

Co Googlu nevadí?

  • #ikdybyfotraveseli
  • ikdybyfotraveseli
  • i kdyby fotra věšeli
  • #povesitfotra
  • pověsit fotra
  • věšet
  • fotr

a dokonce ani:

  • i kdyby fotra
Zamítnutí příspěvku Google Moje Firma

Tedy?

Googlu evidentně vadí pouze sekvence ikdybyfotra bez mezer, ať už s hashtagem či bez něj. Ostatně hashtag nevnímá ani u nevadících frází. Co je ovšem větší sranda než věšení fotra, je to, že fráze i kdyby fotra s mezerami je nezávadná. Jestliže skrývá ona sekvence závadu, pak nebude v českém jazyce, ale v jiném mezerovém rozdělení znaků.

Co na to vyhledávače?

Samotné ikdybyfotra vyhazuje naindexované příspěvky tohohle autora – jinak nic. Rozmezerované i kdyby fotra odpovídá výskytu fráze v obsahu generovaném českou populací. Teprve zcela mezerami rozsypané i k d y b y f o t r a napovídá, že vyhledávače sekvenci vnímají coby zkratku, respektive různé části přisuzují různým zkratkám. Ovšem s výjimkou Googlu – ten jediný je schopen rozdrolené i k d y b y f o t r a opět složit do odpovídajícího vyhledávacího dotazu a odpovědět na něj. To ovšem vede k výchozí otázce: co má Google proti sekvenci ikdybyfotra?

Tajemství zůstává protentokrát nevyřešené a Google My Business záhadný.

PS: Yandex

Jestliže trpíte nadbytkem času – pak testujte cokoliv v češtině na Yandex, respektive v jeho Yandex Business Directory.

Nejenže je Yandex extrémně citlivý na používání téměř jakéhokoliv expresivního jazyka – kupř. když Seznam přeceňuje Firmy: ukrutně – ale nejspíš považuje za politicky nepřípustnou i samotnou češtinu. Holt se ČSSR vymanila ze sféry vlivu SSSR.