Google BERT: lepší porozumění transformátorům významu

Google BERT je aktualizací vyhledávacího algoritmu. Jejím smyslem je lepší implementace transformátorů významu, a tím pádem vyšší porozumění vyhledávače přirozenému jazyku. Bude BERTík významný? A jak rychle penetruje jazykovou džungli?

Google: ikona společnosti

BERT je modul strojového učení založený na obousměrném kódování reprezentací z transformátorů významu. Transformátory nazývá Google ty slova, která pozměňují význam ve větě – nikoliv ve smyslu dotazů jedno slovo za druhým, ale ve vztahu ke všem ostatním slovům ve větě, upřesňuje Pandu Nayak, viceprezident vyhledávacích služeb. Modelování založené na BERT zvažuje kontext celé věty, zvláštní pozornost věnují tomu, co předchází a co následuje konkrétním slovům.

ukázka výsledků modelu Google BERT v mobilním vyhledávání

Nayak uvádí příklad 2019 brazil traveler to usa need a visa. Jestliže dříve Google vzal v potaz dotaz jako pel-mel slov, nyní dokáže identifikovat klíčový význam předložky to a hledá vztah ostatních slov k ní.

Dříve tedy Google odpovídal všemožnými výsledky, které zahrnovaly Brazílii, Američany, víza a cestování – typicky business výsledky cestovních agentur nabízejících americkým turistům destinace v Brazílii. BERT nyní způsobí, že je uchopen záměr cestovat do USA, získat vízum a cestovat z Brazílie.

Nayak exemplifikuje na dalších sekvencích:

  • can you get medicine for someone pharmacy
  • parking on a hill with no curb
  • math practice books for adult

A z nich vyplývá, že klíčové pozornosti se aktuálně – v angličtině – dostává vlastně předložkám, záporům – ale dokonce i kontextuálnímu významu (v posledním příkladu).

I když Google aktualizaci BERT prezentuje coby zásadní a přelomovou, lze se držet střízlivého odhadu, že jde jen o první krůčky v uchopování kontextu při konstrukci významu. Kromě negace významového okolí je právě kontext klíčový v procesu konstrukce významu – to už se ovšem dostáváme na pole sémiotiky. A právě to, že Nayak je viceprezidentem vyhledávače – nikoliv lingvistou či neurolingvistou – do jisté míry ospravedlňuje jeho marketingové nadšením BERTem.

Zásah BERT do reálného vyhledávání

BERT je aktuálně uvolňován na výsledky vyhledávání v angličtině. Google odhaduje, že aktuálně ovlivní 10 % vyhledávání v angličtině v USA. Další jazyky budou následovat bez upřesnění časového horizontu.

Ovlivněny bude jak hodnotící algoritmus výsledků (ranking), tak způsob vyhodnocující vhodný obsah pro rozšířené výsledky vyhledávání v podobě Featured Snippets.

A co BERT s češtinou?

Modelování BERT je prý natolik náročné, že Google musel nasadit Cloud TPU pody, aby mohl odpovídat na vyhledávací dotazy v reálném čase. Kdy můžeme očekávat ovlivnění české verze Googlu a jak si poradí s chuťovkami jazyků méně syntakticky svázaných než angličtina, budeme muset zjistit sami. Ale vsadím se, že některé české chuťovky zavaří i cloudové TPU Googlu.

Zdroje

  • Blog Google