ČOI rozdala eshopům pokuty za 6 miliónů

Česká obchodní inspekce (ČOI) uložila v roce 2013 českým eshopům pokuty v úhrnné výši 6 304 500 Kč. Inspektoři provedli na 1296 kontrol, k závěru o porušení obecně závazných právních předpisů dospěli v 1013 případech (tj. 78 %). Rozdali celkem 938 pokut, nejvyšší byla za 100 000 Kč.

ikona eshopového košíku

Vysoké procento porušení předpisů rozhodně nesvědčí o celkovém stavu českého eshopperství, protože ČOI (DOC) především monitoruje, cíleně vyhledává a následně zaměřuje kontroly na prodávající, u kterých lze porušení obecně závazných právních předpisů předpokládat na základě monitoringu, či spotřebitelských podnětů.

Inspektoři se soustředili hlavně na kontrolu dodržování povinností vyplývajících prodávajícím ze zákona o ochraně spotřebitele. V této oblasti bylo také zjištěno nejvíce přestupků – většinou šlo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů. Dalšími přestupky byly prodej padělků a nedovolených napodobenin a neposkytování řádných informací o podmínkách reklamací.

Spotřebitelé se na ČOI s dotazem na svá práva, s podáním či podnětem ke kontrole obrátili v 498 případech, z nichž se oprávněnost podání (včetně jiných porušení povinností) potvrdila pouze v necelé čtvrtině případů.

ČOI se v r. 2014 chystá nejen monitorovat a kontrolovat internetové obchodování, ale také informovat a vzdělávat spotřebitelskou i podnikatelskou veřejnost ohledně změn distančních smluv v novém občanském zákoníku.

Zdroje

Jak se vyhnout pokutám od ČOI?