Jak se vyhnout pokutě od ČOI?

Česká obchodní inspekce (ČOI) uložila v roce 2013 eshopům pokuty v celkové výši 6,3 mil. Kč. Inspektoři provedli na 1296 kontrol, k závěru o porušení obecně závazných právních předpisů dospěli v 78 % a rozdali 938 pokut.

ikona eshopového košíku

Inspektoři nejčastěji pokutovali použití nekalých obchodních praktik, jimiž ČOI rozumí neposkytnutí, či neúplné a zavádějící poskytnutí informací o

 • osobě prodávajícího,
 • podmínkách uzavření smlouvy;
 • uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících.

Druhým nejrozšířenějším prohřeškem bylo neposkytování informací o podmínkách reklamace.

Třetím nejčastějším problémem byla nabídka a prodej padělků a nedovolených napodobenin.

Jak mít vše v pořádku a vyhnout se pokutám?

Abyste nemuseli zbytečně řešit spory s ČOI, je vhodné zkontrolovat a napravit několik bodů.

1) Informační povinnosti prodejce

Je třeba dodržet informační povinnosti prodejce – tedy uvést:

 • název, adresu, IČ, údaj o zápisu do živnostenského/obchodního rejstříku provozovatele;
 • popis výrobku vč. skrytých vlastností a příp. rizik, návod k užití, výrobce/dovozce, přiložit návod v češtině;
 • konečnou cenu, druhy platby, způsoby dodání vč. nákladů, lhůty platností cen;
 • právo zákazníka na odstoupení od smlouvy, podmínky a délku platností záruk a podmínky pro zrušení smlouvy.

2) Informační povinnost týkající se reklamace

Dále uvést povinné informace týkající se reklamace:

 • postup pro vyřízení reklamace;
 • způsoby vyřízení reklamace;
 • místo a čas přijímání reklamace;
 • lhůty pro rozhodování o reklamaci a jejím vyřízení.

3) Soulad obchodních podmínek s občanským zákoníkem

Je třeba zajistit soulad s novým občanským zákoníkem – tedy přepsat obchodní podmínky:

 • začlenit informace o odstoupení od smlouvy (pokud nejsou uvedeny, lhůta na odstoupení se prodlužuje na jeden rok):
  • zákazník může odstoupit do 14 dnů od nákupu;
  • zákazník musí odeslat zboží zpět obchodníkovi do 14 dnů od odstoupení;
  • obchodník musí vrátit zákazníkovi peníze do 14 dnů od odstoupení – může ovšem počkat na zpětné doručení zboží, nebo si vyžádat doklad o jeho odeslání;
  • zákazník má právo na vrácení dopravného – v nejlevnější nabízené variantě;
 • poskytnout zákazníkovi údaje
  • o právech vznikajících z vadného plnění;
  • o případné povinnosti zaplatit zálohu;
  • o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností zákazníka.
 • přiložit obchodní podmínky do některého kroku košíku – nejlépe ke konečnému potvrzení objednávky;
 • e-mail potvrzení objednávky odesílat okamžitě a přikládat k němu obchodní podmínky a formulář odstoupení od smlouvy.

4) Padělky a nepovolené napodobeniny

Pokud se by se váš sortiment mohl potýkat se zákazem nabídky a prodeje padělků a nedovolených napodobenin, je vhodné:

 • vyvarovat se elektronickému prodeji padělků a napodobenin;
 • užít jiných názvů, popisů a fotografií, pokud není spojitost s domnělým originálem právně průkazná.

Při následování těchto bodů se můžete také inspirovat vzorovými obchodními podmínkami dTestu či APEK (APEK už je schovává za loginwallem). Jestliže některý bod potřebujete aplikovat přesně dle litery zákona, vyhledejte Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a nový Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.)

Zdroje: Česká obchodní inspekce