Vivaldi customizuje, co může – i myší hesla

Vivaldi se vydalo cestou maximálního přizpůsobení prohlížeče práci konkrétního uživatele. Nejnovější přírůstek v rodině customizace jsou tak editovatelná hesla myší. K tomu přidává mozaikování panelů do jednoho okna a vylepšení zoomování tak, aby to mozaikování i nějakého smyslu mělo…

Vivaldi logo

Pro Instaluj.cz SEO specialista a copywriter Daniel Beránek:

Vivaldi 1.2: čím dál víc customizovatelnější

Editace gest myší, dlaždicování panelů podpořené vylepšeným zoomováním a nový motor. To jsou hlavní novinky prohlížeče, jehož vývojáři jdou cestou maximálního přizpůsobení brouzdání webem na míru uživateli. Stojí právě tyto fičury za osvojení si browseru s Véčkem?

Editace gest myší

Gesta myší jsou typickým prvkem pokročilé práce s prohlížeče. A Vivaldi (spolu s Operou) jsou jediné prohlížeče, které je podporují nativně – bez doplňků. To je ostatně dáno tím, že cílí i stejnou skupinu uživatelů rekrutovaných z milovníků staré Opery 12. Vivaldi vytáhlo do konkurenčního boje s novou zbraní v podobě MYOMG (Make Your Own Mouse Gestures) aka editací vlastních gest. Uživatel si tak bude moci definovat vlastní gesta myší, kterými chce prohlížeč ovládat. Stačí navigovat do Nástroje – Nastavení – Myš – Pohybové příkazy a pro vybraný příkaz zadat nové gesto myší. Využít přitom můžete pravé tlačítko myši, ALT a dokonce i trackpad. 

Dlaždicování panelů

Vývojáři Vivaldi považují používání panelů za zcela zásadní prvek ovládání prohlížeče. Proto mu neustále věnují pozornost a všemožně ho vylepšují. Nově implementovali možnost dlaždicovat panely. Ty stačí označit (Shift/Ctrl + kliknutí) a z kontextového menu vybrat Dlaždicovat X panelů. Ty se pak vykreslí na jedné straně podle množství buď sloupcově, nebo mozaikově. Dokud jsou panely vykresleny dlaždicově, odkliknutí každého z vybraných vede k mozaice a v každé jedné dlaždici je možno změnit zobrazovaný web. Panely nevybrané do mozaiky se zobrazují normálně.

Úpravy zoomování

V době, kdy uživatelé brouzdají netem na nejrůznějších zařízeních s pidi displejky i s obřími mega monitory, vyžaduje se od prohlížeče, aby byl schopen plnohodnotně a přitom komfortně vykreslit weby na všech těchto zařízeních. Klíčovým okolností se proto stává schopnost zoomování. Vivaldi už dříve zavedlo možnost zoomovat rozdílně každý otevřený panel téhož webu (ostatní prohlížeče běžně přezoomují všechny ostatní panely téhož webu podle aktuálně modifikovaného). A nyní ještě rozšiřuje rozsah zoomování: od zmenšení na 20 % původní velikost až ke zvětšení na 500 % originálu. Záporné zobrazení navíc skvěle doplňuje dlaždicování tabů, které je tak možno zobrazit v celku i při velkém počtu dlaždic.

Krom hlavních změn přibylo dalších pár klávesových zkratek (taktéž nastavitelných uživatelem), uhlazeny byly některé designové prvky (tlačítko záložek, favicon dokumentů) a všechno to pod kapotou pohání Chromium verze 51.

Vivaldi společně s Operou drží momentálně pochodeň inovace. Opera spíše implementuje koncepčně zcela nové funkcionality do prohlížeče, Vivaldi jde cestou maximální customizace browseru cílené především na pokročilé uživatele.

Zdroje