Reartikulace konceptů ideologie a hegemonie

Formáty

Citace

  • BERÁNEK, D. Reartikulace konceptů ideologie a hegemonie v rámci mediálních studií: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2010. 86 l. Vedoucí diplomové práce: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.