1. online vražda do konce 2014

Europol vyhodnocoval rizika internetu věcí a internetu všeho. Dle získaných dat došel k závěru, že první online vražda bude spáchána do konce roku 2014 a že vlády světa nejsou schopny tomu zabránit..

ikona střetu black hat a white hat

Pro SOOM.cz SEO specialista a copywriter Daniel Beránek:

První online vražda bude spáchána do konce roku 2014

Jako pravděpodobné vyhodnotil Europol riziko vraždy spáchané síťovým útokem na zařízení uchovávající život a zdraví. Je to jeden ze závěrů jeho nejnovější studie zabývající se internetovými hrozbami organizovaného zločinu.

Studie zkoumala rizika nejen internetu věcí (tedy typicky spotřební elektroniky), ale i internetu všeho, který zahrnuje veškerá zařízení dosažitelná datovými toky – včetně zdravotnických pomůcek. Na základě analýzy rizik kyberkriminality došla k závěru, že dojde k vzestupu zranění a pravděpodobně i smrtí způsobených síťovými útoky vůči kritickým zařízením. Studie přitom vycházela především z materiálu americké bezpečnostní firmy IID, která doslova předpokládá, že k smrti způsobené hacknutím zařízení připojeného k internetu dojde poprvé ke konci roku 2014.

Zpráva informuje: Příchod internetu všeho je nevyhnutelný. Musíme se připravit na to, že rostoucí počet zařízení bude vyráběn jako „zařízení chytrá“ a tudíž zasíťovaná. Bohužel stejně tak lze očekávat, že mnoho z těchto zařízení bude zranitelných síťovým útokem zločinců. A pokračuje: Internet všeho se stane zcela novým vektorem útoku, kterého budou chtít kriminální živly zneužít.

Za nejrizikovější jsou považovány zranitelnosti lékařských pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, implantované inzulínové pumpy a defibrilátory. Téma již zpracovávají filmové thrillery, ale také paranoia mocných – bývalý americký vicepresident Dick Cheney nechal odstranit bezdrátové funkcionality svého defibrilátoru právě ze strachu z případného útoku na svou osobu.

Naopak od černého trhu se očekává poptávka po zranitelnostech těchto zařízení, které se mohou stát předmětem příštího vydírání a nekalého zisku.

Zdroje