Datový špicl NSA nezanevřel ani na fyzickou subverzi

Logo americké NSA - National Security Agency

NSA nejen nezanevřela na nasazení reálných agentů přímo v terénu, ale také korumpuje společnosti cizích zemí, aby získávala přístupy do jejich softwarových produktů… SOOM.cz