Sémiotická analýza klipu Marilyna Mansona mOBSCENE

Anotace

  • sémiotická analýza spletence artificiálních označujících klipu Marilyna Mansona a jejich opětovné spojení v interpretační množiny pochmurného sdělení

Formáty

Citace

  • BERÁNEK, D. Sémiotická analýza klipu Marilyna Mansona mOBSCENE: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2005. 86 l. Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.