Klíčové aspekty sebevražedných sekt z hlediska jedince

Formáty

Citace

  • BERÁNEK, D. Klíčové aspekty sebevražedných sekt z hlediska jedince: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2006.

Odkazy

Google Books přiřazuje práci k odborným textům