Klíčové aspekty sebevražedných sekt z hlediska jedince

Formáty

Citace

  • BERÁNEK, D. Klíčové aspekty sebevražedných sekt z hlediska jedince: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2006. Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Odkazy