Aktualizace východisek a možností pozitivní psychologie

Formáty

Citace

  • BERÁNEK, D. Aktualizace východisek a možností pozitivní psychologie: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2009. 126 l. Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

shorten URL: http://goo.gl/gVL3rr