Live chat na webu: využití statistik

Ať už řídíte větší tým zákaznické podpory, snažíte se dopátrat nejúčinnějšího operátora, nejziskovějších hodin či souhrnných charakteristik konverzace – či prostě berete konverzi návštěvníků vážně – šiknou se Vám Statistiky využívání live chatu.

Smartsupp zavádí pokročilé statistiky live chatu vč. přehledných grafů

Smyslem nasazení live chatu na webu je oslovení návštěvníka a získání zákazníka v mnoha různých podobách. Abychom mohli vychytat chybičky vlastní komunikace a akcentovat její silné stránky, šikne se nám analytika komunikace. Kvalitu jednotlivých Smartsupp chatů posoudíme pomocí zachycené Historie chatů, souhrnné charakteristiky a kritické faktory odhalíme pomocí Statistik využívání live chatu.

Statistiky využívání live chatu a grafy jednotlivých faktorů konverzací

Statistiky využívání live chatu a jejich grafy

Smartsupp nabízí snadno srozumitelný přehled využívání live chatu. Ve vymezeném období si nastavíme citlivost zobrazení (Den, Týden, Měsíc) a hlavní graf nám rovnou ukáže, kolik chatů proběhlo v daných jednotkách a spojité vyjádření počtů chatů v navazujících jednotkách. Hlavní graf je přímo navázán na horní tlačítka, pomocí nichž ilustruje:

 • všechny konverzace;
 • zmeškané konverzace;
 • offline zprávy;
 • průměrný čas první odpovědi;
 • průměrnou délku konverzace;
 • celkovou délku konverzací a
 • hodnocení operátorů.

Charakteristiky nám mohou jak přímým, tak nepřímým vodítkem k optimalizaci komunikace pomocí live chatu. Z Hodnocení operátorů snadno vyvodíme nutnost personálního působení, u Průměrné délky konverzace posoudíme víceméně kvalitativně posoudíme, nakolik odpovídá sortimentu, zákazníkovi a poslání live chatu v konkrétním případu.

Zajímavým vodítkem jsou Offline zprávy. U těch lze přehodnotit časové nasazení zákaznické podpory tak, aby nám návštěvník zbytečně neodcházel. Kritickým faktorem je Průměrný čas první odpovědi, který musíme vždy brát v potaz při vyhodnocování celkové úspěšnosti webového kecálka. Pokud zjistíme nedostatky například u časů prvních odpovědí – či vůbec v zapojování návštěvníků do chatu – je vhodné nasadit Automatické zprávy (tzv. triggery), jejichž pomocí vždy oslovíte zákazníka a nenecháte ho odejít.

Sekundární grafy názorně ukazují počty a srovnání těchto počtů

 • podle hodin během dne;
 • podle rychlosti první odpovědi;
 • podle celkové doby konverzace a
 • nabízí i přehled operátorů dle sledovaných charakteristik.

Statistiky Smartsuppu jsou velmi efektivním nástrojem analytiky webové komunikace a řízení zákaznické podpory. Právě díky nim je možno live chat Smartsupp nasadit i v masivním měřítku v korporátním prostředí – všude tam, kde je nutno spravovat velké množství operátorů – jako například na webech Alza.cz, Škody Auto, Microsoftu a mnoha jiných.

Statistiky využívání live chatu a mnoho jiných funkcí webového kecálka od Smartsupp můžete okamžitě vyzkoušet po 30 zdarma a poté zvolit optimální variantu pro svůj byznys.