Zdaňme úspěch, opakuje se ČSSD

Letos na podzim nás čekají další parlamentní volby. A parlamentní volby jsou klíčové i z hlediska financování politických stran. Proto ty zkušené začínají se svou agitkou co nejdříve, i když stále opakují totéž. Jako například ČSSD se svou robinhoodovskou rétorikou a jejím nezbytným závěrem: čím víc budeme danit, tím lépe se budeme mít. Je to ale opravdu tak?

SEO specialista a copywriter Daniel Beránek

ČSSD hned zkraje roku představila návrh daňové reformy, jejímž leitmotivem je progresivnější zdanění než to aktuální a daňová pásma. A to nejen pro právnické osoby a finanční instituce, ale i pro běžné občany. A právě návrh zdanění fyzických osob, jehož tváří je expert ČSSD Michal Pícl, působí nejbizarněji.

„V pásmu od 30 do 40 tisíc by sazba zůstala stejná, stále 15 procent,“ říká Pícl. Pokud byste dostávali méně, byl by na vás odvod daně ve výši 12 procent. Pokud vytváříte příjem vyšší, budete danit více. A to sice do 50 000 Kč měsíčně 25 procenty a nad 50 000 Kč měsíčně 32 procenty.

A aby to nebylo moc jednoduché, jediný příjem musíte zdanit strukturovaně: část příjmu do 30 tisíc daníte 12 procenty, část příjmu mezi 30 a 40 tisíci 15 procenty, od 40 do 50 tisíc 25 procenty a část příjmu, která přesahuje 50 tisíc, zdaníte 32 procenty.

ČSSD ve prospěch progresivního zdanění argumentuje tak, že to vypadá, jako by v České republice aktuálně ani neexistovalo. Přitom záměrně ignoruje naprosto základní fakta:

  • „patnáct procent ze 100 tisíc je víc než 15 procent z 10 tisíc,“ jednoduše vyvrací mýtus rovné daně ekonomický expert Jan Skopeček;
  • v české daňové soustavě existuje:
    • sleva na poplatníka (24 480 Kč), jejímž vlivem se do 13 800 Kč měsíčně neplatí daň vůbec a
    • solidární daň 7 procent, kterou se ještě jednou zdaňuje příjem nad 112 928 Kč měsíčně.

Procentuální srovnávání zahraničních a českých daní u zaměstnanců je pak už zcela mimo, neboť v ČR zaměstnanci platí daň z nestandardní, superhrubé mzdy. A vinou toho patří české zdanění práce mezi nejvyšší v Evropě.

Zásadní otázky, na něž není ani ČSSD, ani nikdo rozumný schopen odpovědět jsou: proč by ti, kteří profesní přípravou strávili mnoho let, měli být trestáni ve prospěch těch, kteří si vzdělání nehleděli? Proč by lidé, kteří si sami zaopatřují, organizují a sami sobě platí práci, měli doplácet na ty, kteří jsou vedeni, zajišťováni a chráněni státem? Proč mají ti, kteří vytvářejí pracovní pozice, být dále zatěžováni a trestáni za to, že je vůbec vytvářejí?

V době, kdy celý svět postupuje směrem ke snížení zdanění práce, by zavedení návrhů ČSSD vedlo jen k dalšímu odlivu kvalifikované pracovní síly (a jejích daní) do zahraničí, snížení investiční atraktivity státu a stabilizace pozice ČR coby levné montovny vyspělé Evropy.


Zdroje

  • iDnes.cz
  • Česká televize