Trend Micro Maximum Security: americkej balík, ale zajímavej

Trend Micro Maximum Security je cítit americkým marketingem. Prostředí líbivé, skinovatelné, s animacemi. Jména kategorií veliká. A pod tím je chaozz v ovládání, překrývání funkcí, vícečetný výskyt funkcí (na některých místech ovšem jen deklarativní), zavádějící pojmenování…

Přesto všechno: je vysoce účinný, obsahuje modely, kterým se přesně tento chaos a nedostatek koncepce vyhnul (ochrana sociálních sítí, rodičovská ochrana). Jak jde zplácat líbivost, nedostatek koncepce a účinné zabezpečení do jediného balíku bezpečnostních appek?

Pro Instaluj.cz SEO specialista a copywriter Daniel Beránek:

Trend Micro Maximum Security: zajímavé funkce maskované chaosem

Bezpečnostní produkty Trend Micro nejsou příliš rozšířené v české kotlině. Je to kapku škoda, neboť zahrnují velmi účinné nástroje ochrany dat, počítače i uživatelů. Americká provenience je znát na líbivém provedení, které ovšem skrývá totální chaos ve struktuře aplikace a jejího ovládání. Přesto však nelze nad Trend Micro zlomit hůl, z hlediska účinnosti ochrany totiž patří ke špičce. Jak se tyto rozpory navzájem tlučou?

Instalační soubor si velmi rychle natahá data z evidentně nepřetížených serverů společnost Trend Micro. Zkontroluje nastavení systému, nechá si odsouhlasit licenční podmínky a pustit se do instalace samé. Ta je hotová do 4 – 5 minutek. Jediné, co zarazí, je ofrklost softwaru: neptá se na uživatelovo přání ohledně umístění programu či přidání rozšíření Trend Micro Toolbar do prohlížečů. Jen ještě nabídne možnost zasílání nepostradatelných novinek a nabídek na uživatelův mail….

Po obligátním restartu překvapí délka nastartování aplikace – trvá jí to 2 – 3 minutky. Společnost Trend Micro je zakořeněna spíše na americkém kontinentě, proto bychom češtinu v rozhraní očekávali marně. Vizuálně ústředním prvkem výchozí obrazovky je antivirový Scan.

Scan

 • nabízí klasicky skenování rychlé, úplné a cílené;
 • defaultně zahrnuje i optimalizační komponentu PC Health Checkup, která zkontroluje:
  • přítomnost bezpečnostních děr (aktualizovanost systému, nastavení firewallu, konfiguraci Internet Exploreru, nastavení přístupových práv a Flash Playeru) a
  • možnost vyčištění systému od dočasných souborů programů, prohlížečů, Windows a od obsahu koše;
 • okamžitě zpřístupňuje konfiguraci (ikonka ozubeného kolečka) a statistiky fungování (ikonka sloupcového grafu).

Device

Položka Zařízení obsahuje nastavení antiviru včetně rezidentního štítu a ochrany webu.

PC Health Checkup spuštěný odsud umožňuje krom základní optimalizace, provést v jednotlivých oblastech i volitelné zásahy (nalezení duplicit kvůli uvolnění místa, vyčištění dočasných souborů instant messengerů a přehrávačů médií, vymazání dalších položek ze seznamu aplikací spouštěných se startem Windows).

A odkaz Protect Another Device směřuje ke stažení Trend Micro Maximum Security nejen pro další PC, ale i Mac, tablety a telefony s iOS i Androidem.

Privacy

Nástroje Soukromí zahrnují

 • Privacy Scanner (s podpoložkami Social Network Privacy a Web Browser Privacy) je zde pouze informativně. Veškeré jeho funkce provádí doplněk Trend Micro Toolbar nainstalovaný do prohlížečů – přístup k informacím a veškerá nastavení nalezneme tam:
  • funkce a nastavení Trend Micro Toolbar:
   • můžeme blokovat potenciálně nebezpečné weby;
   • určit obecnou míru ochrany (mírná, střední, vysoká)
   • zablokovat weby s neoriginálním certifikátem;
   • zabránit prohlížečům ve spouštění skriptů na infikovaných webech.
  • Trend Micro Toolbar také:
   • poslouží coby spamový filtr;
   • zkontroluje přílohy příchozích mailů;
   • poskytne nadstavbu Firewall Booster pro Windows Firewall včetně upozornění na připojení k nezabezpečené či potenciálně nebezpečné bezdrátové síti
  • Trend Micro Toolbar ještě:
   • zvýrazní hodnocení odkazů ve vyhledávání, směřující z příspěvků na sociálních sítích, zahrnuté v IM zprávách. Hodnotí je jako: bezpečné, společností Trend Micro netestované – a nebezpečné;
   • zablokuje i potenciálně nebezpečné či třeba soukromí narušující skripty webů (v testovém případě zcela zablokoval neškodný web s utilitou Smartlook implementovanou v live chatu);
   • zkontroluje nastavení browserů (ovšem pouze ohledně požadavku Do Not Track);
  • Trend Micro Toolbar a sociálně sítě:
   • zkontroluje nastavení soukromí na sociálních sítích: Facebooku, Twitteru, LinkedIn a Google+;
   • prezentuje všechna možná nastavení týkající se soukromí pro každou síť zvlášť po rozkliknutí položky Check your online privacy;
   • upozorní na možnosti zvýšení soukromí i na každé síti zvlášť pomocí upozornění zobrazujícím se nad příspěvky.

Dále zde najde Social Networking Protection (taktéž zcela obstarávaný doplněk Trend Micro Toolbar) a Data Theft Protection.

Data Theft Protection

Položka Data Theft Protection má slučovat nástroje rodičovské kontroly, datového trezoru a ochrany dat před ztrátou a krádeží. Celý komplex je zabezpečen heslem, ke kterému si uživatel může nastavit ještě nápovědu a email pro zaslání zapomenutého hesla. Posláním tohoto segmentu je ochrana citlivých dat, které si uživatel popíše (adresa domova, číslo kreditní karty) a definuje je. Jak ochrana sama funguje těžko říct, neboť v testovém případě nebylo zabráněno jejich odeslání, ani program neupozornil daný mail o nakládání s nimi.

Data

Další sada nástrojů obsahuje:

 • Secure Erase – po zapnutí je pak voleno:
  • Quick Erase (rychlé vymazání) – klasické systémové přesunutí do koše, ovšem po zapnutí utility již nevyskakuje dialog ověřující uživatelovu volbu vymazání a
  • Permanent Erase (vymazání trvalé) – je třeba zvolit zvlášť z kontextové nabídky pomocí položky Delete with Secure Erase. Cíl je vymazán a jeho datový prostor sedmkrát přepsán.
 • Vault – datový trezor. Po aktivaci má posloužit typickou theft protection ochranou, používání je ovšem podmíněno zakoupením aplikace;
 • Password Manager – vyžaduje vytvoření online účtu. Navíc sám má podobu dalšího doplňku browseru. Při přihlašování nabídne uložení hesla pro daný web, přičemž je celou operaci třeba potvrdit master heslem utility Password Manager.
 • Cloud Storage Scanner – utilitka před infekcí v souborech uložených na OneDrive. Odesílá jejich kopie ke skenování a zjišťuje přítomnost malwaru. Její výhodou je online kontrola bez stažení potenciálně nakaženého obsahu na počítač, který navíc v době kontroly ani nemusí běžet. Aktivace utility je podmíněna zakoupením.

Family

Family obsahuje modul Rodičovská kontrola, který nabízí několik profilů kontroly dítěte. Ty je dále možno modifikovat definicí:

 • nevhodného obsahu;
 • nepovolených prostředků (P2P, hackovací aktivity);
 • zakázaných nákupních platforem (alkohol, hazard, aukční portály, nakupování samo o sobě);
 • časovými limity používání počítače (pevně nastavenými hodinami v konkrétních dnech, či celkovým časem, který může dítě počítač používat za určité období);
 • zakázaných programů;

Nastavení Trend Micro Maximum Security

Veškerá (sic) nastavení programu se skrývají pod onou ikonkou ozubeného kolečka vedle Scanu. Konfigurace např. antiviru je v mnoha bodech velmi zajímavá: od spuštění skenu ještě před ukončením celého zavádění Windows, před stupně ochrany, které může Trend Micro sám flexibilně měnit až po například realtimové skenování i komprimovaných souborů.

Po nastavení hlavních utilit zjistíte, že tato nastavení obsahují ještě Další nastavení, přičemž nejde jen o obecné prvky (pozadí, ochranu aplikace heslem, zasílání informací společnost Trend Micro), ale znova třeba i úrovně používané ochrany.

Trend Micro Maximum Security

Trend Micro Maximum Security je program, který má spoustu ALE…, ale ta ALE mají své důvody a jdou i překonat.

Je to vysoce účinná ochrana počítače. V posledních detekčních testech AV-Comparatives detekoval malware v 98.4 % případů – s nulovým počtem falešně pozitivních detekcí. V testech nasazení ve skutečném prostředí obstál stoprocentně. Obsahuje spoustu velmi pokročilých utilit a nastavení, díky nimž je tak vysoce účinný při obraně vůči útokům. 

Ale má ta svá ALE:

 • ale je v angličtině a úplně každé nastavení není intuitivní;
 • ale je to takový produkt amerického marketingu: kategorie jsou udělány tak, aby prostě byly. Chybí hierarchie, logika. Jednu funkci najdeme na vícero místech, ne ze všech je ovladatelná. Špatně se v ovládání orientuje a tohle všechno nezachrání ani to líbivé prostředí s animacemi. A toto zdvojování a nejednoznačné označování se opakuje na více místech. Provedení aplikace je vyloženě tlačeno na prodej, určitě ho nedělal někdo, kdo by o něm přemýšlel déle než pět minut;
 • ale ochrana webu je na hraně počítačového násilí – kontrola veškerých linků a webů samozřejmě ústí ve zpomalení surfování, u Trend Micro to je ovšem silně znát a určitě není pro nikoho, kdo pracuje rychlostí 20 tabů za minutu;
 • ale trpí předsudky aplikace chytřejší než uživatel – když vypnete něco, co autoři považují za klíčové, appka radostně ohlásí, že jste v riziku a že to za půl hoďky zase zapne:D

Plusy Trend Micro Maximum Security

 • vysoce účinná ochrana;
 • pokročilá nastavení;
 • pokročilé moduly propracované do míry, jaká se často nevidí (rodičovská ochrana, ochrana sociálních sítí).

Mínusy

 • informační chaos a nedostatek koncepce při strukturování aplikace a jejího ovládaní, překrývání modulů, prvků a jejich ovládání;
 • prodlevy způsobované ochranou webu;
 • angličtina.

Pokud vám angličtina nevadí, jste schopní prolézt a přizpůsobit si nastavení tohoto programu a dovedete kse sžít s jeho deficitem v komunikaci a označování, pak byste měli zvážit koupi. Veškeré uživatelské nepříjemnosti totiž plně vynahrazuje jeho účinnost.