Soudní příkaz k nabourání zařízení podezřelých

ikona střetu black hat a white hat

Americké ministerstvo spravedlnosti se snaží uvolnit ruce nejen NSA, ale také domácím agenturám při špiclování všeho, co se mihne na síti. Pomoci má nová podoba příkazu k nabourání do zařízení podezřelých.

Pro SOOM.cz SEO specialista a copywriter Daniel Beránek:

Příkaz k hacknutí zařízení podezřelých

Americké ministerstvo spravedlnosti hledá cesty, kterými usnadnit FBI násilný vzdálený přístup do zařízení podezřelých.

Navrhovaná změna by měla ulehčit orgánům kriminálního vyšetřování – a zejména FBI – získat soudní příkaz k nabourání do systému podezřelých za účelem hledání důkazů. Vyšetřovatelé stále častěji čelí zločinům, u nichž

  • se část odehrává online,
  • je skryta identita pachatele,
  • není známa lokace pachatelova zařízení.

Peter Carr, mluvčí ministerstva spravedlnosti, návrh obhajuje: Má zajistit možnost požádání soudu, aby zvážil povolení útočných aplikací v situacích, kdy není zřejmé, který soudce je k vydání daného povolení oprávněn. Ovšem dle kritiků by navrhovaná změna narušila právo na soukromí, oslabila bezpečnost celého internetu a v podstatě umožnila vyšetřovatelům použít nezákonných prostředků v podobě zneužití zranitelností nultého dne. Právník American Civil Liberties Union (ACLU), Nathan Freed Wessler, návrh komentuje: Nemyslím si, že by se většina Američanů spokojila s tím, že jim vláda do počítačů posílá nějaký kód bez jejich souhlasu a vědomí.

Dle návrhu by orgány mohly napadnout tisíce počítačů na základě jednoho povolení. V případech, kdy by jedním z podezřelých mohl být cizinec, můžou dané orgány autorizovat svojí činnost samy a legálně špehovat tisíce počítačů. Novela umožní vyšetřovatelům provádět hledání a zabavení elektronicky uložených informací pomocí vzdálené instalace softwaru na velkém počtu počítačů na základě povolení od jednoho soudce. Stávající úprava vyžaduje získání vícera povolení z vícerých soudních okrsků, v kterých by mohly být umístěny zařízení pachatele.

NSA i FBI samozřejmě používají útočné prostředky po celém světě, tato novela pouze opět usnadňuje a legalizuje jejich činnost na území USA.

Zdroje