Silent Circle bere zprávy o kompromitaci kryptovacích standardů vážně

ikona střetu black hat a white hatSilent Circle nečeká až se poplašné zprávy vyvrátí, či ukážou jako pravdivé – a opouští  AES, SHA-2 a P-384 – více na SOOM.cz