Seznam.cz aktualizuje vyhodnocování relevance

13. října 2021 Seznam.cz aktualizoval relevanční model, který podstatně ovlivňuje výsledky vyhledávání. Podstatná role byla svěřena odhadu záměru hledajícího – a proto se dotazům se záměrem dostane jiného zpracování než zbytku vyhledávacích dotazů.

Seznam.cz logo

Nově nasazený model výrazně lépe pracuje se záměrem uživatele. K tomu mu pomáhají novým způsobem nasbíraná a vyvážená trénovací data a nové signály z dotazu i ze stránek.

Martin Kirschner, šéf týmu Vyhledávání Seznamu.cz

Záměr uživatele

Seznam.cz se u vyhledávacích dotazů pokusí odhadnout záměr uživatele. Tým Vyhledávání Seznamu to komentuje:

Lidé, kteří zadávají dotazy do Vyhledávání, mají vždy nějaký konkrétní záměr. Těch nejčastějších jsou jednotky a patří sem: přejít na nějaký web, získat zboží, najít firmu nebo dozvědět se více informací o nějaké entitě. Dotazy s těmito záměry tvoří více než dvě třetiny trafficu ve Vyhledávání.

Záměr uživatele se pak použije jako 1 z 250 faktorů při vyhodnocování relevance dokumentu k dotazu, upřesňuje tým Vyhledávání. Tato informace je důležitá, protože pomáhá modelu relevance v podobě rozhodovacích stromů. Na začátku vyhodnocování dokumentu určuje, kterou větví stromu daný dokument půjde a jaké faktory o jeho relevanci rozhodnou.

Jinými slovy každý záměr bude vyhodnocen jiným relevančním modelem. Vyhledání teoretické informační entity budou přiřazovány dokumenty jinak než vyhledávacímu dotazu na zboží.

Dotazy bez pojmenované entity

Dle Kirschnera se myslelo i na dotazy bez pojmenované entity:

V modelu je také oddělený výpočet relevance pro dotazy bez pojmenované entity, např. https://search.seznam.cz/?q=kdy+muze+dite+do+skolky. Většinově se řadí do záměru „poradit“.

Long tail a specifické dotazy

Zbytek vyhledávacím dotazů v podobě:

  • long tail,
  • dotazů se specifickými záměry či
  • dotazů bez pojmenované entity

bude odbaven pomocí významových vektorů. Ty umožní Seznamu.cz najít i odpověď i na těch webech, na nichž konkrétní slova z vyhledávacího dotazu chybí.

A co na to SEO?

Řečené samo odkrývá, jak dosáhnout správné odpovědi pomocí SEO:

  1. vytvářet z požadovaných cílů významové entity;
  2. čím specifičtěji mají sbírat konkrétní vyhledávací záměr a ne jiný, tím spečifičtěji je třeba pracovat s významovou entitou.

Vtipné na těchto odpovědích je to, že úspěšně naskórují jak v relevančním modelu odvozeném od záměru uživatele, tak ve vyhledávání pomocí významových vektorů.

Zdroje

  • Blog Seznam.cz
  • Twitter Marka Kirschnera
  • Daniel Beránek: Vyhledávání Seznamu ovlivní významové vektory. Instaluj.cz