PHEME: detektor online lží financovaný EU

ikona střetu black hat a white hatOd prvního ledna 2014 běží projekt PHEME, který má v reálném čase verifikovat/falzifikovat fámy šířící se po sociálních sítích, fórech a diskuzích.

Co PHEME umí?

PHEME v reálném čase:

 • identifikuje významné zprávy šířící se internetem,
 • spáruje je se souhlasnými a odporujícími zprávami,
 • vyhodnotí jejich zdroje
  • klasifikuje zdroje (kategorie typu novinář, bulvár, reálný účastník, expert apod.)
  • prozkoumá pozadí, zasíťovanost a historii zdrojů (aby vyloučil zdroje mobilizované pouze k šíření poplašných zpráv);
 • zprávu buď verifikuje – nebo falzikuje a zařadí do jedné z kategorií:
  1. spekulace
  2. kontroverze
  3. mizinformace
  4. dezinformace

Systém má pomoci mechanismům první reakce (pohotovostem a zásahovkám z řad bezpečnostních složek a zdravotnictví) k rychlé akci, či rychlému vyvrácení fabulací. To na jednu stranu urychlí řešení krizových situací, či na stranu druhou předejde eskalacím možných konfliktů (dle Kaliny Bontchevy z Sheffieldské univerzity).

Na výzkumu se podílí univerzity Sheffieldu, Warwicku, Saarlandu, Londýna a Vídně a společnosti ATOS, iHub, Ontotext a Swissinfo.ch.

Zdroje