Panda Gold aneb jak vypadá Panda v plné parádě?

Copak všechno nabízí nejobsáhlejší balík bezpečnostních utilit z dílen Panda Security?

ikona střetu black hat a white hat

Pro Instaluj.cz SEO specialista a copywriter Daniel Beránek:

Panda Gold Protection: nejširší balík bezpečnostních utilit v podaní Panda Security

Panda Gold Protection nabídne nejen špičkový antivir, ale také podrobně nastavitelný firewall a širokou škálu k zabezpečení nejrůznějších funkcí a komunikačních kanálů počítače. Snadno tak zajistíme data šifrováním, bezpečně uloženými hesly, ochráníme před podvodnými weby a uchráníme před nechráněným Wi-Fi přenosem. Stejně tak ochráníme zařízení při ztrátě a krádeži i uživatele před nechtěným síťovým chováním, přesto se v nabídce zlaté ochrany najde i pár rezavých míst…

Balík programů Panda Gold Protection nainstalujeme běžnými kroky. Předem odinstalujeme předešlý antivir a restartujeme. Již při instalaci můžeme zvolit slovenštinu místo angličtiny, případně odškrtneme změnu vyhledávače a domovské stánky. Pro kompletaci instalace restartujeme a aktivujeme instalaci potvrzením přes email.

Antivirus

Výchozí rozhraní nás ujistí o tom, že zlatá edice Pandy bude stejně minimalistická a snadno ovladatelná, jako základní Panda Antivirus. Jen zelenkavému prostředí Antiviru se dostává pozlacení Gold Protection.

Antivirus je totožný – skýtá prosté možnosti rychlé, úplné a cílené kontroly, ovšem velmi vysoce skóruje. Co do výsledků se vyrovná špičkám oboru, s nimiž obvykle soupeří o nejvyšší příčky – např. srovnání antivirů bezpečnostní laboratoře AV-Comparatives (viz přehled na www.pandasecurity.com/czechia/awards/.)

Sekce Ďalšie zariadenia slouží coby odkaz pro stažení produktů Pandy pro jiné operační systémy – a to sice OS X, iOS a Android.

Moje produkty skýtají přehled licencí uživatele pro produkty Pandy a odkaz jejich správy na cloudovém účtu.

Podpora směřuje na internetové fórum Pandy a webový formulář pro kontaktování technické podpory.

Nástroje sdílené s verzí Antivirus Pro

Gold Protection disponuje mnoha nástroji, některé z nich najdeme i ve verzi Antivirus Pro, kde se jím věnujeme podrobněji, zde je zmiňme jen telegraficky:

 • Monitor procesov – seznam spuštěných procesů, vyhodnocení jejich rizikovosti, informace o přístupu na internet včetně konkrétních adres, s nimiž konkrétní proces komunikuje;
 • Bezpečný prehliadač – pouze informační rozhraní procesů běžících na pozadí, které brání v návštěvě nebezpečných webů a v nakažení počítače. Na rozdíl od verze Antivirus Pro je bezpečné prohlížení v Gold Protection zajištěno ještě separátním procesem Panda_URL_Filteringb.exe služby Anti-phising Domain Advisor;
 • Personálny firewall – na první pohled velmi prostý firewall. Z možností jeho konfigurace ovšem zjistíte, že všechny účinná síla se skrývá pod povrchem a to včetně šablon bezpečnostních nastavení pro stanice se specifickými úlohami a druhy připojení k internetu;
 • USB ochrana – vypne automatické spouštění programů z USB + nabízí možnost automatického skenu vložených USB;
 • Riadenie aplikácií – modul, který bývá v jiných řešení (např. Comodo Internet Security) součástí samotného firewallu, umožňuje uživatelův dohled a kontrolu spouštěných aplikací a procesů;
 • Virtuálna klávesnica – nástroj pro ochranu před malwarem typu keyloggeru;
 • Záchranný kit – rozcestník směřující na nástroje k detekci a likvidaci zvlášť zákeřného malware typu rootkitů. Jednak je zde Panda Cloud Cleaner, ve verzi instalovatelné i přenosné, jednak Panda Cloud Cleaner v podobě záchranného USB a ISO souboru určený tam, kde se nedá či není záhodno bootovat do běžného systému.

Nástroje unikátní

Panda Gold Protection disponuje řadou nástrojů, které v nižších verzích produktu nenajdeme.

Wi-Fi Ochrana

Modul Wi-Fi ochrana hned po spuštění provede analýzu Wi-Fi připojení včetně identifikace MAC adresy routeru, způsobu šifrování i autentizace. Vyhodnotí zabezpečení celé sítě a segmentovaně reportuje tak, aby byl uživateli co nejvíce nápomocen při zabezpečení této sítě.

Krom okamžité analýzy prvků jako jsou mód spojení, typ přístupové bodu vůči modu spojení, šifrování a autentizace, nabízí i dlouhodobé monitorování síťového provozu, včetně jednotlivých účastníků tohoto provozu. Pomocí Wi-Fi ochrany lze i zakázat přistupovat k uživatelovu počítači z definovaných zařízení v síti.

Ochrana údajov

Ochranu údajů je třeba nejprve doinstalovat. Funkcí tohoto modulu je ochraňovat soukromé údaje z aplikací a souborů definovaných buď umístěním v systému nebo svým typem. Lze jím také definovat, které programy můžou přistupovat k citlivých údajům a co má daný modul dělat, pokud se k těmto údajům snaží přistoupit neznámá aplikace. Podle definice Pandy by modul ochrana údajů měl zabránit útokům prováděným pomocí ransomware.

Rodičovská ochrana

V bezpečnostních balících běžný modul Rodičovská ochrana má v Panda Gold Protection funkci kontroly a správy navštěvovaných webů. Obsahuje předdefinované šablony blokování: pro děti, mladistvé a zaměstnance + možnost správy výjimek a domén neznámých. Další zvláštností rodičovské kontroly v podání Pandy je správa daného účtu zevnitř účtu samého, nikoliv z účtu nadřízeného. Pokud tedy má být kontrolovanému uživateli zabráněno v přístupu do blokovacích funkcí Pandy, je nutno zaheslovat přístup do konzole programu.

Proti krádeži

Anti-theft modul je třeba zprovoznit. Povolit na zpravovaném zařízení a připojit se ke cloudovému účtu u Pandy. U Androidu je pro plnou funkčnost nutno přidělit aplikaci práva Správce.

Poté můžeme z webového rozhraní:

 • vidět informace o zařízení (identifikace, operační systém, stav baterie),
 • lokalizovat zařízení pomocí IP a GPS údajů, přičemž IP vstupu do internetu může být samozřejmě zavádějící a
 • v případě systému Android ho i uzamknout a vymazat (iOS a Windows těmito možnostmi bohužel nedisponují).

Panda Cloud Drive

Panda Cloud Drive odkazuje ke cloudovému úložišti, které by mělo umožnit zálohování, přístup a synchronizaci dat napříč všemi instalacemi Pandy daného uživatele. V testovém případě jsem byl odkázán na produkty uživatele, mezi nimiž ovšem Panda Cloud Drive nebyl přítomen. Buď je omezen aktuálně, lokálně, nebo svými vývojáři.

Optimalizácia PC

Optimalizace PC zahrnuje:

 • klasické čištění koše, dočasných souborů, registrů Windows;
 • plánovaní tohoto čištění;
 • správce aplikace spouštěných se systémem včetně informace o digitálním podpisu a vyhodnocení rizika (v rámci srandy proces samotné Pandy Panda_URL_Filtering.exe označen jako aplikace bez podpisu a s určitou mírou rizika);
 • defragmentátor (u nějž je ve výchozím nastavení zapnuto plánované čištění) a plánovač defragmentace a
 • rozhraní reportů o provedených akcích.

Skartovač súborov

Rozhraní skartovače slouží pouze k instalaci utilitky. Ta sama se inicializuje pouze přes kontextové menu a jeho nepříliš šťastné pojmenované položky Password Depot 8 – Erase. Po volbě jsme upozorněni, že se chystáme smazat cosi, co již nepůjde obnovit a už se maže. Maže se velmi rychle, bez informace o použité metodě.

Šifrovač súborov

Položka Šifrovač súborov má opět jen informativní charakter. Nástroj sám je již nainstalován společně s dalšími pod aplikací Password Depot 8. Šifrování provedeme přes jumplist: Password Depot 8 – Encrypt/Decrypt. U šifrování souborů se nám nabízí smazání zašifrovávaného souboru, vytvoření samorozbalujícího se archívu a uložení hesla aplikaci Password Depot.

Online záloha

Online záloha je odkaz vedoucí na cloud mozy.co.uk, na němž můžeme získat 2GB prostor zdarma či větší za poplatek.

Konfigurace a Nastavení Pandy

Pomocí Konfigurace změníme rozložení grafických prvků rozhraní, v Nastaveních najdeme v podstatě jen povolování jednotlivých utilit s výjimkou Rodičovské kontroly a Firewallu, jejichž nastavení jsou již komplexnější.

Panda Gold Protection souhrnem

Panda Gold Protection coby nejrozsáhlejší balík ochran a nástrojů z dílen Panda Security sdílí mnoho rysů s nejúžeji pojatým nástrojem v podobě Panda Antivirus Pro. Má velmi jednoduché prostředí, v němž se snadno orientuje a které se snadno ovládá. To ukrývá jeden z nejlépe skórujících antivirů, podrobně nastavitelný firewall a mnoho další nástrojů.

Klady Panda Gold Protection

 • velmi kvalitní antivir, podrobně nastavitelný firewall, široké množství dalších nástrojů
 • velmi jednoduché, snadno ovládatelné prostředí a čeština
 • nenáročnost na systémové prostředky

Nedostatky Panda Gold Protection

 • nepříliš systémové využívání podutilit, které je třeba doinstalovat – viz Password Depot 8;
 • nemožnost zvolit jiné cesty k spuštění těchto utilit než přes kontextové menu;
 • nesmyslné zdvojení Panda Cloud Drive a funkcionality Online záloha, které patrně odkazují k témuž produktu, ovšem nikoliv poskytovanému přímo Pandou, ale jejím partnerem Mozy.co.uk + nedotažení této produktové nabídky,
 • dysfunkční klíčenka Správa hesiel.

I přes drobné nedostatky je Panda Gold Protection bezpečnostním balíkem, kterým lze zcela pokrýt potřeby zabezpečení počítače.