ICReach: Google amerických zpravodajských agentur

NSA sdílí s ostatními americkými zpravodajskými agenturami na 850 miliard záznamů metadat nejrůznějších komunikací. Jejich participanty jsou především občané USA a cizinci pobývající na americké půdě.


Největšími přispěvateli této masivní databáze jsou FBI a DEA (Drug Enforcement Administration). Záznamy pochází ze zachycených emailů, telefonátů, internetových chatů, geolokačního volání mobilních zařízení aj. Zahrnují informace typu kdo, kdy, komu, odkud a identifikátory komunikujících a jejich zařízení.

ICReach a jeho možnosti

Pomocí ICReach hledající snadno spáruje kontextuální informací do takových výstupů jako jsou:

  • pohyb jedince po území USA a časová linka tohoto pohybu;
  • rekonstrukce sociální sítě jedince;
  • politická příslušnost a angažovat;
  • náboženské vyznání a
  • predikce budoucích akcí.

Navzdory své velikosti a povaze ICReach neposkytuje ostatním agenturám přístup k všem datům ani k nejcitlivějším informacím. NSA má k dispozici další databáze, které se týkají pouze rizik spojených s terorismem a jsou přístupné pouze úzkému okruhu vedoucích pracovníků v NSA.

Zdroje