Google Toolbar PageRank ne-Update

Google Toolbar PageRank (GTPR) je manifestací skrytého reálného PageRanku…

Google: ikona společnosti

…té kouzelné formule:

  • dle níž strejda Google preferuje weby,
  • s níž se dala měnit mrva na zlato a
  • jíž se zmíněný strejček snaží odmrvit za pomoci tučňáků a pand.

Skutečný PageRank je aktualizován patrně v řádu hodin, zatímco Toolbar PageRank byl v poslední době aktualizován co tři měsíce – naposledy v únoru 2013. Pak už vypadla květnová aktualizace, a ani v srpnu jsme se nedočkali.

Někteří sice halasně vytrubují, že orientace na PageRank je zbytečná, ale to jen referují o tom, že ho nepotřebují k vlastním činnostem. PageRank totiž není jen autoritativním indikátorem SEO, jímž můžete doložit výsledky, ale také vstupním kritériem na některá místa netu. A po těch šesti měsících už pomalu chybí jak vítr ve stojatých vodách.