Google Search Console přidává Stránky s videi

Webmasterský nástroj Search Console přidává novou položku – Stránky s videi.

Google Search Console: Stránky s videi
Nová položka GSC – Stránky s videi (Zdroj: Google Search Console)

Google opět potvrzuje, jakou váhu přikládá obsahovému prvku videa. Pro strany webu, které obsahují videa, zavádí vlastní položku v Google Search Console Stránky s videi, která nabízí přehled indexování videí na webu.

Google Search Central oznámil úplné spuštění funkcionality na Twitteru:

Dokončili jsme spuštění reportu indexování videí na Google Search Console. Když Google detekuje na webu video, zobrazí položku v levém menu v sekci Index. Pevně věříme, že vám to pomůže pochopit, jak si vaše videa vedou ve vyhledávání!

Základní přehled Stránky s videi

Výchozí přehled nabízí

  • počet indexovaných videí/stránek s videi
  • počet neindexovaných videí
  • (a odkazy k podrobnostem obou indexovaných a neindexovaných videí)
neindexovaná videa
Přehled konkrétního problému v sekci neindexovaných videí (Zdroj: Google Search Console)

Neindexovaná videa

Pod videi, která nejsou indexována, je přehled problémů na dotčených stranách. Každý problém by měl odkazovat na přehled dotčených podstran, a to sice s:

  • URL strany webu
  • URL videa
  • datem posledního procházení

Zatím se mi podařilo pouze jedinou variantu problému, a to sice Googlu se nepodařilo najít výrazné video na stránce. Zajímavým momentem je, že šlo vždy o embedy videa z Vimea. Oproti tomu žádné z videí mající coby zdroj YouTube nebylo považováno za nevýrazné.

Tento šovinismus Googlu může být jen příznakem rané fáze implementace – nebo zůstane zachován. Ostatně Google odstraňuje jen zlo, kolem kterého se víří mediální vody.

indexovaná videa
Přehled indexovaných videí (Zdroj: Google Search Console)

Indexovaná videa

Příjemnějším přehledem jsou indexovaná videa. Pod výchozím grafem stačí rozkliknout Zobrazit data o indexovaných stránkách s videi a vyskočí na vás seznam URL stran webu a zdrojů videí doprovázený přehledem o indexování počtu videí v čase.

Kontrola adresy URL - počet indexovaných videí
Kontrola adres URL obsahuje i počet indexovaných videí (Zdroj: Google Search Console)

Google nemusí indexovat všechna videa

Funkcionalita přehledu indexování videí se nepromítá jen do položky Stránky s videi. Zobrazuje se totiž i v nástroji Kontrola adresy URL. Když necháte zkontrolovat konkrétní podstranu, zjistíte, kolik videí Google indexuje. Podstatné tj. videogalerie s větším počtem videí. Můžete totiž zjistit, že Google indexuje pouze jedno ze všech videí, a to typicky první video.

indexování stránek s videi
Detaily o videu a jeho roli vůči stránce (Zdroj: Google Search Console)

Když po Kontrole adresy URL rozkliknete možnost Indexování stránek s videi. Zde zjistíte:

  1. kolik videí z celého počtu bylo vybráno k indexování
  2. URL zdroje videa
  3. URL miniatury (obrázku na YouTube, který se nachází také na URL https://i.ytimg.com
  4. datum posledního procházení
upozornění problém s indexováním videí
Emailové upozorněné na problém s indexováním videí (Zdroj: Gmail)

Jak zjistit problém s indexováním videí?

Problémy s indexací videí zjistíte nejen v Google Search Console samé (pod GSC – Index – Stránky s videi), ale upozorní vás na ně i implementovaná notifikace emailem přímo z GSC.

strukturovaná data videí
Strukturovaná data indexovaná Googlem najdeme pod GSC – Vylepšení – Videa (Zdroj: Google Search Console)

Jak nechat indexovat videa Googlem?

Nejjednodušší odpovědí je nasadit strukturovaná data a videa jimi pečlivě otagovat. O úspěšnosti otagování videí – tj. o tom, na kolik vnímá strukturovaná data Google – se přesvědčíte opět v Google Search Console, a to sice v sekci Vylepšení pod položkou Videa.

Další čtení

Více informací o indexování videí Google skýtá Nápověda Search Console: Přehled indexování videí.

Zdroje