E-shopy a slovenská novela ochrany osobních údajů

ikona eshopového košíkuoprávněná osoba je každý, kdo přichází do styku s osobními údaji zákazníků (v případě e-shopu);

 • provozovatel je povinen oprávněnou osobu poučit, vyhotovit záznam o poučení (vzory poučení) a na vyzvání ÚOOÚ ho předložit;
 • Zodpovědná osoba

  • zodpovědná osoba je oprávněná osoba provádějící dohled nad řádným zpracováním osobních údajů a zabráněním jejich zneužití;
   nyní jí může být i statutární orgán firmy;
  • po novele není určení zodpovědné osoby, ani ověření jejích znalostí prostřednictvím zkoušky povinné;
  • a krom § 10 ods. 3 písm. g) zákona o ochrane osobných údajov není povinné ani oznamovat pověření zodpovědné osoby;

  A dále…

  • ruší se zpoplatnění registrace informačního systému spravujícího osobní údaje a formálně se mění na oznamovací povinnost;
  • ruší se nutnost vypracovávat bezpečnostní směrnice;
   snižují se sazby pokut.

  Veškeré podrobnosti se dozvíte v Zákonu č. 122/2013 (PDF), právních předpisech souvisejících s novelou, či přímo u pracovníků úřadu.

  Nakládání s osobními údaji občanů SR e-shopy sídlícími v ČR upravuje česká legislativa a spravuje Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše zmíněné změny se tedy týkají subjektů na Slovensku.