E-shopy a slovenská novela ochrany osobních údajů

ikona eshopového košíku

Slovenská republika k 15. 4. 2014 novelizuje zákon o ochraně osobních údajů. Ten byl odhlasován před rokem a za tu dobu už stihl být i novelizován – přesto je tu novela nová kvůli obtížím s aplikací zákona v praxi.

Z informací vybíráme ty podstatné pro e-shopy.

Správa osobních údajů

 • je třeba e-shop zaregistrovat na Úrade na ochranu osobných údajov;
 • provozovatel určuje osoby oprávněné k přístupu k osobním údajům a po novele dobrovolně může pověřit osobu zodpovědnou;

Oprávněná osoba

 • oprávněná osoba je každý, kdo přichází do styku s osobními údaji zákazníků (v případě e-shopu);
 • provozovatel je povinen oprávněnou osobu poučit, vyhotovit záznam o poučení (vzory poučení) a na vyzvání ÚOOÚ ho předložit;

Zodpovědná osoba

 • zodpovědná osoba je oprávněná osoba provádějící dohled nad řádným zpracováním osobních údajů a zabráněním jejich zneužití;
  nyní jí může být i statutární orgán firmy;
 • po novele není určení zodpovědné osoby, ani ověření jejích znalostí prostřednictvím zkoušky povinné;
 • a krom § 10 ods. 3 písm. g) zákona o ochrane osobných údajov není povinné ani oznamovat pověření zodpovědné osoby;

A dále…

 • ruší se zpoplatnění registrace informačního systému spravujícího osobní údaje a formálně se mění na oznamovací povinnost;
 • ruší se nutnost vypracovávat bezpečnostní směrnice;
  snižují se sazby pokut.

Veškeré podrobnosti se dozvíte v Zákonu č. 122/2013 (PDF), právních předpisech souvisejících s novelou, či přímo u pracovníků úřadu.

Nakládání s osobními údaji občanů SR e-shopy sídlícími v ČR upravuje česká legislativa a spravuje Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše zmíněné změny se tedy týkají subjektů na Slovensku.