Cyber Europe 2014

Test kyberspolupráce na panevropské úrovni

28. a 29. dubna 2014 probíhá cvičení kyberbezpečnostních týmů napříč privátním, vládním a akademickým sektorem.

ikona střetu black hat a white hat

Cyber Europe 2014 zastřešuje ENISA (European Union Agency for Network and Information Security), účastní se jí 29 členských států, na dvě stoky organizací a čtyři sta odborníků. ČR zastupují bezpečnostní týmy CSIRT, CSIRT-MU, GovCERT, CESNET, NIX.CZ a společností ACTIVE24 a Unicorn.

Cíle Cyber Europe 2014

Cyber Europe 2014 má především

  • otestovat spolupráci a krizovou reakci na panevropské úrovni;
  • poukázat na možnosti posílení krizové reakce na státních úrovních;
  • explorovat spolupráci veřejných a soukromých institucí;
  • analyzovat procesy eskalace a deeskalace kyberkrizí;
  • posílit vědomí o reakcích veřejnosti na masivní kyber útok.

Aktuálně probíhá první, technická fáze cvičení. Budou následovat cvičení orientovaná na zvládnutí operativních úkolů a strategického plánování. Udo Helmbrecht, CEO ENISA, doufá, že Cyber Europe 2014 bude velice realistické:

Budeme simulovat nepokoje a krize na úrovni celé Evropy, vč. přerušení důležitých služeb miliónům občanů. Cyber Europe 2014 posílí krizovou spolupráci, připravenost a schopnost reakce a ve svých důsledcích také odolnost důležitých informačních infrastruktur.

Zdroje