Outernet: internet z vesmíru zdarma a pro všechny

Projekt Outernet MFID (Media Development Investment Fund) vypadá jak vystřižený z evangélia informačních osvícenců: má přinést internet kamkoliv, komukoliv a zadarmo.

Outernet bude technicky založen na síti nízkonákladových satelitů cubsats, doplněných pozemními vysílacími věžmi. První prototyp, zhotovený a vypuštěný 2015, bude stát sto až třista tisíc dolarů. Počáteční investice se odhaduje na několik desítek milionů dolarů a investice celková zhruba na 12 miliard dolarů.

Komu se takové částky zdají fatální, nemusí mít o projekt strach. Jeho matka MDIF byla nejen založena Georgem Sorosem, ale za dobu své existence už nainvestovala cca 128 miliónů dolarů do 96 projektů v 31 zemích světa. Finance Outernetu se tedy pohybují ve zvládnutelném rámci z hlediska MFID.

Celá akce je provázena doslova osvícenským nadšením. Tvůrci hovoří o právu na připojení k internetu pro každého člověka. Ředitel MFID hlásá, že Outernet dokáže obejít cenzuru, zachovat soukromí a zpřístupnit internet naprosto všem, i těm geograficky a finančně odloučeným.

A tvůrci popisu nám po vzoru Lenonova Imagine říkají: Představte si další 4 miliardy myslí vytvářejících globální trh myšlenek. Představte si tu lavinu kreativity, inovace a invencí. No snad to tak dopadne – jediní nešťastníky by byli diktátoři, uzurpátoři a poskytovatelé internetového spojení.

Potřebná technologie je vyvinuta, odzkoušena a dostupná rozpočtu MFID, jediné, co tvůrcům zbývá, je domluvit se s NASA na rozmístění satelitů…

…Timothy Leary is dead – no, oh no – he´s outside on Outernet

Zdroje