Jak rekrutuje NSA? Fóry

Nabírat lidi se dá různě. Krom typické nudy můžete například rovnou otestovat schopnosti, které od nich očekáváte. O čemž všechny fandy šmírování na netu přesvědčila NSA.

Všemi oblíbená žába sedící na celém internetu a všech světových komunikacích – americká National Security Agency (NSA) – si ráno utwítla:

tpfccdlfdtte pcaccplircdt dklpcfrp?qeiq lhpqlipqeodf gpwafopwprti izxndkiqpkii krirrifcapnc dxkdciqcafmd vkfpcadf.

Ač se přátelé konspirační teorie jali vymýšlet, co že to na nás všechny ona agentura zase chystá, ukázalo se, že se jedná o prosté pozvání ke sledování pracovních pozic, kterými se budou v pondělcích měsíce května na NSA HR zabývat:

Want to know what it takes to work at NSA? Check back each Monday in May as we explore careers essential to protecting our nation.

Záměr?

Že se jedná spíš o promyšlený personální marketing, cílený na vzbuzení pozornosti, dokazuje i použitá substituční šifra založená na jednoduché substituci pouze v množině písmen anglické abecedy.

Tato šifra je prolomitelná v řádu milisekund, nejspíš jejím záměrem tedy nebude zalarmovat posledních pár geniálních jedinců na planetě Zemi.

Šifra a rozšifrování lineárně za sebou vypadají takto:

tpfc Want cd to lfdt know tepc what ac it cplir takes cd to tdkl work pc at frp NSA? qeiql Check hpql back ipqe each odfgpw Monday af in opw [May pr as ti we izxndki explorer qpkiikr careers irrifcapn essential cd to xkdciqcafm [protecting] dvk our fpcadf nation.


Zdroje