Hoří-li Vám termín podání, nechte se provést oficiální formou elektronického podání na Daňovém portále Finanční správy. Na konci budete mít v rukou nejen opět-oficiální formát .XML – ale budete si ho moci i převést na PDF v podobě klasického tištěného podání pro účely archivace. Jednoduchý…