Firefox: jak zakázat IPv6?

Jsou chvíle, že se Vám šikne zakázat IPv6 parciálně v jednom prohlížeči – nikoli v celém systému. To například, když nefičí Facebook, a přitom nechcete zpomalovat síťový provoz celého systému.

Mozilla Firefox

Pro Instaluj.cz SEO specialista a copywriter Daniel Beránek:

Jak ve Firefoxu zakázat IPv6?

Internetový protokol IPv6 nahrazuje dosluhující IPv4 – rozšiřuje množství možných IP adres, které připojení-lačné lidstvo už na IPv4 spotřebovalo, optimalizuje schopnost vysokorychlostního přenosu dat. Přesto však může nastat situace, že se vám šikne IPv6 zakázat. Například když internet vašeho poskytovatele není schopen zprostředkovat adekvátní reakci často navštěvovaných stránek, jak se nedávno stalo v případě připojení Facebooku v podání O2.

V takové situaci je optimální nechat konfiguraci systému nastavenou na používání IPv6 a pro dané připojení využít parciálně pozměněnou aplikační nastavení – např. ve Firefoxu:

  1. Otevřeme Firefox;
  2. spustíme rozhraní rozšířených nastavení pomocí příkazu about:config napsaného do adresního řádku;
  3. potvrdíme vstup Budu opatrný, slibuji!
  4. pomocí řádku Hledat vyhledáme řetězec network.dns.disableIPv6 – např. pomocí výrazu ipv6;
  5. výchozí hodnota řetězce je false – tedy vypnutí IPv6 je samo vypnuto. Zprovozníme tento řetězec: přes pravé myšítko vybereme příkaz Přepnout – hodnota řetězce se změní na true;
  6. 6) restartujeme Firefox a funkčnost vypnutí IPv6 v prohlížeči otestujeme na test-ipv6.com.

Pro znovuzprovoznění protokolu IPv6 opět vyhledáme řetězec network.dns.disableIPv6 a změníme jeho hodnotu zpět na false.