EFF + Privacy Badger = DO NOT TRACK!

ikona střetu black hat a white hatElectronic Frontier Foundation (EFF) myslí svůj boj za zachování soukromí zcela vážně. Na sprosté ignorování browserového požadavku Do Not Track odpovídá novým doplňkem prohlížečů  Privace Badger .

Privacy Badger je konstruován tak, aby analyzoval obsah webu, detekoval kód sledující uživatele a zabránil mu v činnosti – zvlášť pokud tento kód jeví známky nedovoleného chování – typicky používání unikátních cookie ke sledování pohybu brouzdajícího internetem. I když Badger není prvoplánově zaměřen proti reklamám, patrně zablokuje naprostou většinu z nich. Zobrazí se totiž jen ty, které neobsahují trackovací cookie.

Privacy Badger stáhnete ve verzi pro Chrome a Firefox. Sice jde o alfa verzi (tedy nedoporučovanou běžným uživatelům), EFF však hlásá, že ji již delší dobu používá interně a je víceméně odbugovaná. Interakci s obsahem třetích stran můžete nastavit od zákazu obsahu přes pouhé zakázání cookie po úplné povolení.

Další aplikace EFF

EFF je původcem i jiných programů orientovaných na zachování soukromí a bezpečí uživatelů internetu. Patří k nim:

  • HTTPS Everywhere – browserserový doplněk vynucující spojení přes SSL a HTTPS adresu webu (vznikl ve spolupráci s The Tor Project);
  • Panopticlick – webová aplikace zjišťující jedinečnost browser-fingerprintingu (otisku prohlížeče, resp. kombinace charakteristik a požadavků, které komunikuje při spojení s internetovým serverem);
  • SSL Observatory – projekt zkoumající certifikáty používané k zabezpečení komunikace pomocí HTTPS na IPv4 internetu;
  • Switzerland Network Testing Tool – nástroj k ověření integrity dat na jejich trase přes sítě, providery a firewally – blíže u EFF

Zdroje