EFF + Privacy Badger = DO NOT TRACK!

Electronic Frontier Foundation (EFF) myslí svůj boj za zachování soukromí zcela vážně. Na sprosté ignorování browserového požadavku Do Not Track odpovídá novým doplňkem prohlížečů  Privace Badger.

ikona střetu black hat a white hat

Privacy Badger

Privacy Badger je konstruován tak, aby analyzoval obsah webu, detekoval kód sledující uživatele a zabránil mu v činnosti – zvlášť pokud tento kód jeví známky nedovoleného chování – typicky používání unikátních cookie ke sledování pohybu brouzdajícího internetem. I když Badger není prvoplánově zaměřen proti reklamám, patrně zablokuje naprostou většinu z nich. Zobrazí se totiž jen ty, které neobsahují trackovací cookie.

Privacy Badger stáhnete ve verzi pro Chrome a Firefox. Sice jde o alfa verzi (tedy nedoporučovanou běžným uživatelům), EFF však hlásá, že ji již delší dobu používá interně a je víceméně odbugovaná. Interakci s obsahem třetích stran můžete nastavit od zákazu obsahu přes pouhé zakázání cookie po úplné povolení.

Další aplikace EFF

EFF je původcem i jiných programů orientovaných na zachování soukromí a bezpečí uživatelů internetu. Patří k nim:

  1. HTTPS Everywhere – browserserový doplněk vynucující spojení přes SSL a HTTPS adresu webu (vznikl ve spolupráci s The Tor Project);
  2. Panopticlick – webová aplikace zjišťující jedinečnost browser-fingerprintingu (otisku prohlížeče, resp. kombinace charakteristik a požadavků, které komunikuje při spojení s internetovým serverem);
  3. SSL Observatory – projekt zkoumající certifikáty používané k zabezpečení komunikace pomocí HTTPS na IPv4 internetu;
  4. Switzerland Network Testing Tool – nástroj k ověření integrity dat na jejich trase přes sítě, providery a firewally – blíže u EFF

Zdroje